Bloczki z betonu komórkowego

Wymiary:
599х240х240
Klasa średniej gęstości (D):
500
Klasa wytrzymałości na ściskanie, B:
2,5
Przewodność cieplna, W / (m·K):
0,12
Mrozoodporność:
F-35
Wymiary:
599х120х240
Klasa średniej gęstości (D):
500
Klasa wytrzymałości na ściskanie, B:
2,5
Przewodność cieplna, W / (m·K):
0,12
Mrozoodporność:
F-35