CEM II / B-M (P-S-L) 32,5 R

CEM II / B-M (P-S-L) 32,5 R
Formularz dostawy:
25 kg - opakowanie europejskie na palecie 1 400 kg
Cel:
budownictwo ogólne
betonowanie zimowe
Dodatkowe informacje:
Cement portlandzki CEM II / B-M (P-S-L) 32,5 R służy do produkcji betonu marek 100-400, zapraw betonowych i konstrukcji nośnych do wszystkich rodzajów budownictwa.
Ta marka cementu jest używana do budowy fundamentów, jeśli skład i cechy wód gruntowych są nieznane, a konieczne jest zapobieganie zniszczeniu betonu.
CEM II / BM (PSL) 32,5 R ma przewagę nad cementami CEM I 42,5 R i CEM II / AS 32,5 R w produkcji podłóg o podwyższonej kwasoodporności, dlatego jest częścią podkładów betonowych w kuchniach, łazienkach i pomieszczeniach mieszkalnych.
W okresie letnim zastosowanie CEM II / B-M (P-S-L) 32,5 R w produkcji konstrukcji betonowych, ze względu na niskie wydzielanie ciepła w początkowym okresie wiązania, umożliwia zmniejszenie pękania betonu, co jest szczególnie ważne przy budowie masywnych konstrukcji.

Właściwość spowolnionego początkowego wiązania ma pozytywny wpływ na produkcję zapraw cementowych. Swoje właściwości one zachowują dłużej, dzięki czemu mogą być używane przez długi czas bez dodatkowego mieszania podczas murowania i tynkowania.
Betony na bazie CEM II / B-M (P-S-L) 32,5 R charakteryzują się zwiększoną kwasoodpornością, minimalną liczbą pęknięć w początkowym okresie wiązania, dzięki czemu charakteryzują się podwyższoną mrozoodpornością.
Właśnie te zalety przyczyniają się do powszechnego stosowania cementu portlandzkiego CEM II / B-M (P-S-L) 32,5 R w gospodarce narodowej oraz budownictwie przemysłowym do produkcji fundamentów, krawężników, bloków fundamentowych, belek, stropów, podkładów podłogowych oraz przy wykonaniu innych prac budowlanych.