Tynk KM Filler Plus

Tynk KM Filler Plus
Formularz dostawy:
- 25 kg
Cel:
do wyrównywania ścian i sufitów z nieregularnościami