Tynk KM MultiFinish

Tynk KM MultiFinish
Formularz dostawy:
- 25 kg
Cel:
do ręcznego tynkowania cienkowarstwowego przy normalnej wilgotności i temperaturze